Vítejte v IGFA,

kde slovo ženy či muže, potřesení rukou a vzájemný pohled do očí má větší význam než deset stran kontraktu!

Rostoucí počet pochybných nabídek, které lze nalézt na mnoha internetových platformách velmi ztěžuje zákazníkům, dodavatelům a výrobcům odlišit seriózní obchodníky od těch bezohledných lhářů, podvodníků.Obchodní praktiky těchto nekalých obchodníků na jedné straně působí finanční ztráty na druhé straně pak značné poškození reputace celého podnikatelského sektoru.To si vyžádalo odůvodněnou akci ze strany obchodníků, kteří vykonávají svou práci a každodenní činnosti s láskou a oddaností ke svému oboru.

IGFA je mezinárodní asociace vybraných prodejců použitých polygrafických strojů a zařízení založená na světové polygrafické výstavě DRUPA 2012 v Düsseldorfu v Německu.Sdružení má své oficiální sídlo ve Winterthuru ve Švýcarsku.Členové IGFA se vzájemně zavázali prokázat vysokou úroveň odborné etiky a spolehlivosti ve všech svých obchodních aktivitách.Kromě běžného nákupu a prodeje polygrafických strojů a zařízení zahrnuje také technické, logistické a finanční aspekty.Může se stát, že členové IGFA mohou vzájemně mezi sebou soutěžit v některých specifických situacích, chovají se však k sobě s respektem a důstojností.

IGFA je víc než klub gentlemanů, IGFA je značka kvality kladoucí důraz na dobrou pověst svých členů s ohledem na seriózní a úplné informace vedené o nabízených strojích a zařízeních, stejně jako na efektivitu a spolehlivost, které prokazují při zpracování daných operací.

Neriskujte v zájmu vlastního podnikání, kontaktujte svého člena IGFA!

 

Theurel Patrice

Pokladník


René Graf

Prezident


Alberto Rui

Tajemník